70

W dniach 5 – 6 czerwca 2014r. uczniowie klasy 3a Technikum nr 2 w zawodzie technik ekonomista brali udział w stażu – wizycie zawodowoznawczej w ING Banku Śląskim –Region Korporacyjny w Warszawie w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce".

Celem wizyty zawodowoznawczej było:

  • zapoznanie się z zasadami funkcjonowania banku komercyjnego
  • poznanie oferty produktów bankowych
  • zapoznanie z rynkiem kapitałowym, jego operacjami finansowymi oraz strukturą organizacyjną

W pierwszym dniu stażu – wizyty zawodowoznawczej było zapoznanie się z funkcjonowaniem działu korporacyjnego ING Banku Śląskiego, którego siedziba znajduje się przy ulicy Malczewskiego 45. Po kilku ciepłych słowach powitania przez Dyrektora Regionalnego ds.korporacyjnych zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, a następnie każda z grup miała możliwość zapoznania się z pracą poszczególnych komórek banku. Spotkaliśmy się z pracownikami, którzy zapoznali nas krótko ze specyfiką swoich stanowisk pracy, zwracając uwagę na kanały komunikacji w Bankowości Korporacyjnej oraz omówili strukturę procesu sprzedaży produktów bankowych. Dużym usprawnieniem dla pracowników jest centralny system gromadzenia dokumentów składanych przez klientów banku. System IWA wykorzystuje cyfrowe wersje dokumentów, które zeskanowane przez pracowników na poszczególnych szczeblach obsługi klientów mogą być szybko tam gdzie jest potrzeba, dzięki infrastrukturze informatycznej. System ten zmniejsza koszty związane z tradycyjną obsługą klientów i skraca czas realizacji usług bankowych. Mieliśmy okazję zapoznać się z pracą doradców, prawników, analityków. Duże wrażenie zrobiła na nas przyjazna atmosfera panująca między pracownikami.

Następnie w sali konferencyjnej nastąpiła prezentacja multimedialna podczas której, zostaliśmy zapoznani z zasadami funkcjonowania systemu bankowego, historią ING Banku Śląskiego oraz Bankowości Korporacyjnej Grupy ING. Struktura systemu bankowego jest dwupoziomowa: poziom pierwszy Narodowy Bank Polski, poziom drugi banki komercyjne. Instytucje wspierające system bankowy to: Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Związek Banków Polskich. Grupa ING jest jedną z 20 największych instytucji finansowych w Europie, składa się z 15 regionów, 15 centrów bankowości korporacyjnej, 33 oddziałów bankowości korporacyjnej, oferuje usługi bankowe w ponad 40 krajach, świadczy to o globalnym zasięgu Bankowości Korporacyjnej Grupy ING. Początki ING Banku Śląskiego sięgają 1989 roku, wtedy w Katowicach rozpoczął działalność Bank Śląski S.A. a dwa lata później swoją działalność rozpoczęła w Warszawie Grupa ING, która powstała w wyniku fuzji NMB. W latach 1994 – 2001 stopniowo nabywała akcje Banku Śląskiego S.A i od 2001 roku Bank Śląski będąc członkiem Grupy ING i realizując jej strategię rozpoczął działalność pod szyldem ING Bank Śląski S.A. Rodzimym krajem ING jest Holandia, skrót oznacza Międzynarodową Grupę Holenderską. Charakterystyczny dla Grupy ING jest pomarańczowy kolor obecny we wszystkich siedzibach banku. Nowoczesna stylistyka banku czyni miejsce pracy przyjaznym, pozytywnie nastraja do działania, całość przestrzeni biurowej jest nowoczesna, funkcjonalna i wygodna. Po interesującej prezentacji zaproponowano i przeprowadzono quiz celem podsumowania zdobytej w pierwszym dniu stażu – wizyty zawodowoznawczej wiedzy. Zostaliśmy podzieleni na cztery grupy, rywalizacja była bardzo zacięta, zwycięzca mógł być tylko jeden, zwycięska drużyna została nagrodzona upominkami.

W drugim dniu stażu – wizyty zawodowoznawczej specjalista ds. rozwoju rynku przedstawiła prezentację dotyczącą Jednostek Regionu Detalicznego Warszawa Południe. Dowiedzieliśmy się od doradcy finansowego na czym polega Private Banking lub Personal Banking, bardzo zaciekawił nas profil klienta oraz jego rozpoznawalność. W trakcie prezentacji mieliśmy możliwość wykazać się zdobytą wiedzą z bankowości detalicznej i otrzymać nagrody.

Następnie zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, każda z grup to dziennikarze zadający pytania doradcom finansowym na temat wykonywanej przez nich pracy. Pytania dotyczyły profilu klienta, zakresu obowiązków, dostępnych narzędzi, miejsca pracy, oferowanych produktów, satysfakcji klienta, wymagań stawianych doradcom finansowym. Po rozmowach z doradcami finansowymi nastąpiły prezentacje zebranego materiału przez poszczególne grupy. Zwróciliśmy uwagę na cechy jakie musi posiadać osoba pracująca na tym stanowisku oraz ryzyko na które jest narażona. Realizowana strategia w bankowości detalicznej to „zaproś, zaproponuj, zaimponuj", służy ona wykorzystaniu najlepszych narzędzi doradzania klientowi a przez to uzyskania najwyższego poziomu usług bankowych.

Po prezentacji udaliśmy się do oddziału detalicznego banku na ul. Grójeckiej w Warszawie. Mogliśmy zobaczyć nowocześnie urządzony oddział, który w niczym nie przypomina tradycyjnego banku, charakteryzuje się nowoczesnością i odmiennością. Wchodząc do oddziału ING Banku Śląskiego, klienta wita doradca, następnie w przytulnym, klimatyzowanym pokoju spotkań,
o odpowiedniej, nowoczesnej stylistyce, przy pysznej kawie można otworzyć rachunek bankowy i podpisać umowę kredytową. Grupa ING doskonale rozpoznaje współczesnego klienta banku, który jest nowoczesny, wymagający wyedukowany i mniej lojalny ze względu na konkurencję toteż wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom.

Staż - wizyta zawodowoznawcza w dniach 5 – 6 czerwca 2014 roku przebiegał zgodnie z przyjętym harmonogramem i w pełni zrealizowane zostały zamierzone cele.

Opiekunowie:
Krystyna Hałat
Małgorzata Paleczna

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Simple Image Gallery Extended

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki