70

Sprawozdanie ze stażu - wizyty zawodoznawczej do ING Banku Śląskiego Region Korporacyjny oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dn. 28 i 29.05. 2012r.

W dniach 28-29 maj 2012r. klasa 3a wraz z opiekunami panią Wiesławą Opyrchał i panią Alicją Michniak brała udział w stażu - wizycie zawodoznawczej w ING Banku Śląskim Region Korporacyjny w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce". Celem naszego wyjazdu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania banku komercyjnego, poznanie oferty produktów bankowych oraz zapoznanie z rynkiem kapitałowym, obrotem papierami wartościowymi i zasadami funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych.

Pierwszym punktem wizyty zawodoznawczej było zapoznanie się z funkcjonowaniem działu korporacyjnego w ING Banku Śląskim. Od pierwszych chwil pobytu w banku spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem i pozytywnym nastawieniem do dalszej wizyty. Mieliśmy przyjemność poznać osobiście Dyrektora Regionalnego ds. korporacyjnych pana Karola Stasińskiego, który stał się jednocześnie przewodnikiem jednej z grupy. Po kilku ciepłych słowach zostaliśmy podzieleni na dwie grupy: jedną jak już wspomnieliśmy oprowadzał dyrektor, a drugą zajął się Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych pan Jarosław Sadowski. Każda z grup zobaczyła w jaki sposób odbywa się praca w różnego rodzaju działach i pododdziałach banku. W trakcie zwiedzania mogliśmy zaobserwować oprócz codziennych czynności wykonywanych w banku jego piękne, nowoczesne a zarazem funkcjonalne wnętrze w charakterystycznych barwach dla ING Banku Śląskiego: pomarańczowym i białym. Widzieliśmy różne specjalizacje, którymi zajmują się pracownicy banku m.in.: analityków, doradców, radców prawnych, prawników. Zaobserwowaliśmy, że wszyscy noszą charakterystyczny, bardzo elegancki strój w stylu biznesowym: panie noszą ciemne spódnice i białe bluzki, a panowie garnitury, koszule i krawaty. Po krótkim poznaniu banku udaliśmy się do sali konferencyjnej, gdzie została dla nas przygotowana wcześniej prezentacja multimedialna dotycząca funkcjonowania Banku Centralnego i Banków Komercyjnych. Dzięki niej poznaliśmy strukturę bankowości w Polsce. Dwupoziomowa struktura systemu bankowego oznacza, że na pierwszym poziomie znajduje się Narodowy Bank Polski, pełniący funkcję banku centralnego. Natomiast drugi poziom tworzą banki operacyjne, czyli wszystkie banki poza bankiem centralnym. Odrębną strukturę tworzy w Polsce sektor bankowości spółdzielczej. System bankowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jest zbiorem wszystkich banków prowadzących na terenie kraju działalność. Ponadto do polskiego systemu bankowego należy również zaliczyć: Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), która sprawuje nadzór nad działalnością banków, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), który najprościej mówiąc, chroni wkłady pieniężne na rachunkach bankowych osób fizycznych i prawnych, nie mających możliwości samodzielnej oceny sytuacji, której w zaufaniu powierzają swoje pieniądze, Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), a także Związek Banków Polskich (ZBP). Po ciekawej prezentacji dyrektorzy zaproponowali i przeprowadzili quiz, który miał na celu podsumowanie zdobytej wiedzy. Zostaliśmy podzieleni na 4 grupy. Rywalizacja była zacięta i bardzo wyrównana, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Zwycięską drużyną została grupa II, która została nagrodzona słodkim upominkiem, a każdy uczestnik prezentacji otrzymał mały prezent z logo banku. Na zakończenie naszej wizyty oczywiście zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, skosztowaliśmy pysznych przekąsek i w ten sposób upłynął pierwszy dzień naszego stażu - wizyty w banku. Zakwaterowaliśmy się w Hostelu Służewiec i w czasie wolnym w godzinach wieczornych mogliśmy zobaczyć piękną Starówkę Warszawy oraz podziwiać stolicę nocą.

W drugim dniu po śniadaniu udaliśmy się ponownie do ING Banku Śląskiego do Jednostek Regionu Detalicznego. Tam również podobnie jak w pierwszym dniu zostaliśmy miło przyjęci przez panią Dyrektor Regionu Detalicznego Aleksandrę Ślęzak. Natomiast w odróżnieniu od dnia poprzedniego, swoją wizytę zawodoznawczą rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej, która dostarczyła nam informacji na temat działu detalicznego banku oraz zapoznaliśmy się z ofertą produktów bankowych. Dowiedzieliśmy się od doradcy finansowego, na czym polega m.in. Private Banking lub Personal Banking. W trakcie prezentacji mieliśmy możliwość również wykazać się zdobytą wiedzą i otrzymać nagrody. Oprócz tego każdy z uczestników otrzymał teczkę z materiałami dotyczącymi funkcjonowania ING Banku Śląskiego i jego ofert. Następnie zostaliśmy podzieleni na 3 grupy i udaliśmy się do poszczególnych oddziałów gotówkowych i bezgotówkowych ING Banku Śląskiego na terenie Warszawy w celu poznania m.in.: zasad funkcjonowania tych oddziałów oraz procedur związanych z zakładaniem konta bankowego, przelewami, wpłatami, wypłatami, obsługą bankomatów i wpłatomatów, nowoczesnym wystrojem wnętrz oddziałów oraz standardami pracy.

Po południu wyruszyliśmy w kierunku ostatniego punktu naszego stażu zawodoznawczego - Giełdy Papierów Wartościowych. Tam zapoznaliśmy się z rynkiem kapitałowym obrotem papierami wartościowymi i zasadami funkcjonowania GPW. Poznaliśmy również symbole giełdy i ich znaczenie: logo - graficzny symbol Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie kryje trzy litery jej nazwy - GPW, logo powstało razem z giełdą w 1991r.; byk 10-lecia - uformowany z kart ceduły giełdowej, powstał w 10 rocznicę funkcjonowania Giełdy, jest symbolem hossy; byk 15-lecia - stalowy byk giełdowy, młodszy brat "byka z kart ceduły", powstał podczas uroczystych obchodów 15-lecia Giełdy; schody ruchome - najdłuższe schody giełdowe ruchome symbolizujące dwie sytuacje jakie mogą zaistnieć na giełdzie: hossę, czyli okres wzrostu kursów (część biegnąca w górę, w Polsce to "schody Byka"), bessę, czyli okres spadku kursów (część biegnąca w dół, to "schody Niedźwiedzia"); sala notowań - nazywana tradycyjnie parkietem giełdowym, to jedno z najważniejszych miejsc na Giełdzie; ściana multimedialna - przedstawia informacje dotyczące m.in.: kursów akcji poszczególnych spółek, ich wzrosty i spadki, wskazania głównych indeksów giełdowych oraz dane o rynku pochodnym, na tablicy widnieje wykres zgodny z indeksem WIG20; dzwon giełdowy - codziennie tradycyjnym i symbolicznym uderzeniem dzwonu ogłasza się otwarcie i zamknięcie sesji giełdowej. Mogliśmy zaobserwować w jaki sposób odbywają się transakcje na parkiecie giełdowym, mieliśmy możliwość skorzystać z ruchomych schodów znajdujących się w centrum Giełdy. Ok. godz. 16.00 bardzo zadowoleni wyruszyliśmy w drogę powrotną do Wadowic.

Podsumowując tą dwudniową wizytę zawodoznawczą możemy bez chwili zawahania stwierdzić, że wniosła ona bardzo wiele do procesu zdobywania naszego doświadczenia zawodowego. Dzięki niej poznaliśmy, jak wygląda praca w bankowości od podszewki. Mogliśmy w niepowtarzalny sposób obcować z centrum naszej gospodarki jakim jest Giełda Papierów Wartościowych. Zdobyliśmy dużo informacji potrzebnych w naszym zawodzie o podłożu finansowo - ekonomicznym, które z pewnością będą przydatne w dalszym życiu codziennym i zawodowym.

mgr Wiesława Opyrchał
mgr inż. Alicja Michniak

  • ing
  • ing2
  • ing3
  • ing4
  • ing5
  • ing6

Simple Image Gallery Extended

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki