70

W dniu 10 października 2011r. uczniowie Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik organizacji reklamy odbyli staż - wizytę zawodoznawczą w Radio Kraków, realizowaną w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

Podczas stażu zostały zrealizowane następujące cele:

  • zapoznano młodzież z historią Radia Kraków,
  • przedstawiono bieżącą działalność radia, w tym również działalność reklamową,
  • przedstawiono także nowoczesne techniki radiowe,
  • młodzież miała możliwość zajęcia miejsca przed mikrofonem, poznania zasad budowy studia nagrań oraz wyposażenia studia,
  • zaprezentowano miejsca pracy spikerów, reporterów i dziennikarzy radiowych,
  • młodzież zwiedziła duże studio nagrań.

Uczniowie nabyli umiejętność korzystania z technik radiowych z uwzględnieniem możliwości dotyczących reklam, poznali procedury nagrywania audycji. Zaplanowane cele stażu - wizyty zawodoznawczej zostały zrealizowane. Młodzież wykorzysta zdobyte umiejętności na zajęciach z przedmiotów zawodowych.

Zwiedzanie radia było dobrze zorganizowane.

Zostaliśmy życzliwie i miło przyjęci przez pracowników radia.

Opiekunowie:

Monika Niedziela

Tomasz Widlarz


  • 1
  • 2
  • 3

Simple Image Gallery Extended

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki