70

W dniu 13 października 2011 roku uczniowie Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik ekonomista odbyli, staż - wizytę zawodoznawczą do FIAT AUTO POLAND S.A. w Tychach, realizowaną w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

Celem tej wizyty, było zapoznanie z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, z jego działalnością marketingową, wizją firmy i jego rozwojem w kontekście ciągłych zmian ekonomicznych na rynkach światowych i europejskich.

Młodzież po raz pierwszy miała możliwość zapoznania się z procesem produkcji i funkcjonowaniem tak dużego i znanego przedsiębiorstwa. Wizyta realizowana była zgodnie z harmonogramem, a jej cel został osiągnięty.

Przebieg stażu - wizyty zawodoznawczego był następujący:

 • prezentacja multimedialna na temat zakładu połączona z wykładem prowadzonym przez pracownika Zakładu Fiat, przekazane umiejętności to:
  • wykorzystanie informacji o otoczeniu przedsiębiorstwa w zakresie procesu decyzyjnego,
  • analiza korzyści i kosztów wynikających z wejścia przedsiębiorstwa na rynek,
  • wybór optymalnej formy współpracy z dostawcami i odbiorcami,
  • kształtowanie tożsamości przedsiębiorstwa i wpływania na jego wizerunek,
  • ocena relacji ekonomicznych przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym,
  • zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem,
  • ocena i motywacja pracowników.
 • spawalnia - przekazane umiejętności to:
  • znajomość procesu produkcyjnego - układu stanowisk,
  • znajomość gniazda produkcyjnego, a także linii produkcyjnej,
  • znajomość cyklu produkcyjnego,
  • znajomość procesu produkcyjnego prostego i złożonego oraz procesów technologicznych
 • montaż - przekazane umiejętności to:
  • kształtowanie świadomości czym jest praca, praca indywidualna, praca w zespole,
  • kształtowanie świadomości w zakresie jakości swojej pracy,
  • dbanie o dobrą reputację przedsiębiorstwa,
  • uznanie potrzeby wypełniania obowiązków pracowniczych, w stosunku do przełożonych, współpracowników, klientów,
  • przestrzeganie przepisów bhp.
 • lakiernia - przekazane umiejętności to:
  • przestrzeganie przepisów bhp,
  • dokładność, odpowiedzialność, precyzja, sterylność.

Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili to, co zobaczyli i usłyszeli od przewodnika Zakładu Fiat, wskazując na konieczność dalszych podobnych wizyt.

Opiekunowie:

Krystyna Hałat

Karolina Góralczyk

 • 1
 • 2

Simple Image Gallery Extended

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki