70

W dniu 21 października 2011r. uczniowie Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik organizacji reklamy odbyli staż - wizytę zawodoznawczą w Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Krakowie, realizowaną w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

Podczas stażu zostały zrealizowane następujące cele:

  • zapoznano młodzież z historią Telewizji Polskiej, a konkretnie oddziału TVP w Krakowie,
  • przedstawiono bieżącą działalność telewizji, w tym również działalność reklamową,
  • przedstawiono nowoczesne techniki multimedialne do przygotowania wizualizacji cyfrowej studia, w którym m.in. nagrywa się prognozę pogody,
  • młodzież miała możliwość zajęcia miejsca przed kamerą, poznania zasad oświetlania i udźwiękowienia studia telewizyjnego,
  • zaprezentowano miejsce pracy spikerów, reporterów i dziennikarzy tj. newsroom. - to wielki pokój z dużą ilością komputerów, telefonów i faksów, w którym przygotowuje się wiadomości oraz serwisy informacyjne,
  • młodzież zwiedziła studio, w którym nagrywa się program "Młodzież kontra...". Zapoznano nas z przykładowym scenariuszem programu i jego scenografią.

Zaplanowane cele stażu - wizyty zawodoznawczej zostały zrealizowane. Młodzież zdobyła umiejętność stosowania światła i dźwięku, prowadzenie audycji według scenariusza.

Zwiedzanie telewizji było dobrze zorganizowane. Zostaliśmy życzliwie i miło przyjęci przez pracowników telewizji.

Opiekunowie:

Monika Wiercimak

Barbara Popek

 

  • 1
  • 2
  • 3

Simple Image Gallery Extended

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki