70

W dniu 15 października 2012r. uczniowie Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik organizacji reklamy odbyli staż - wizytę zawodoznawczą w Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Krakowie, realizowaną w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

Podczas stażu zostały zrealizowane następujące cele:

  • zapoznano młodzież z historią Telewizji Polskiej, a konkretnie oddziału TVP w Krakowie,
  • przedstawiono bieżącą działalność telewizji, w tym również działalność reklamową,
  • przedstawiono nowoczesne techniki multimedialne do przygotowania wizualizacji cyfrowej studia, w którym m.in. nagrywa się prognozę pogody,
  • młodzież miała możliwość poznania zasad oświetlania i udźwiękowienia studia telewizyjnego,
  • zaprezentowano miejsce pracy spikerów, reporterów i dziennikarzy,
  • młodzież zwiedziła studio, z którego nadaje się program "Kronika",
  • młodzież zwiedziła magazyn, gdzie przechowuje się elementy scenografii dla Teatru Telewizji i innych programów o tematyce historycznej.

Zaplanowane cele stażu - wizyty zawodoznawczej zostały zrealizowane.

Zwiedzanie telewizji było dobrze zorganizowane. Zostaliśmy życzliwie i miło przyjęci przez pracowników telewizji.

Opiekunowie:
Monika Niedziela
Tomasz Widlarz

  • telewizja2
  • telewizja3
  • tlewizja

Simple Image Gallery Extended


Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki