70

W dniach 6-7 czerwca 2013r. uczniowie klasy 3a Technikum nr 2 w zawodzie technik ekonomista brali udział w stażu - wizycie zawodoznawczej w ING Banku Śląskim – Region Korporacyjny w Warszawie ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. 

Celem stażu -  wizyty zawodoznawczej było:

  • zapoznanie się z zasadami funkcjonowania banku komercyjnego, 
  • poznanie oferty produktów bankowych;
  • zapoznanie z rynkiem kapitałowym, jego operacjami finansowymi oraz strukturą organizacyjną. 

W pierwszym dniu stażu - wizyty zostaliśmy zapoznani z działem korporacyjnym ING Banku Śląskiego z siedzibą przy ulicy Malczewskiego 45. Pierwszym punktem naszego spotkania z pracownikami banku była prezentacja podczas której zostaliśmy zapoznani z zasadami funkcjonowania systemu bankowego oraz historią ING Banku Śląskiego. Dowiedzieliśmy się między innymi, iż rodzimym krajem ING jest Holandia. Historia ING Banku Śląskiego sięga 1989 roku, kiedy to w Katowicach rozpoczął działalność Bank Śląski S.A. Dwa lata później swoją działalność w Warszawie rozpoczęła Grupa ING, która powstała w wyniku fuzji  NMB Postbank z największą instytucją ubezpieczeniową Holandii Nationale-Nederlanden. W latach 1994 – 2001 Grupa ING stopniowo nabywała akcje Banku Śląskiego S.A. W 2001 Bank Śląski, będąc członkiem Grupy ING i realizując jej strategię, rozpoczął działalność pod nowym szyldem ING Bank Śląski S.A. 

Po prezentacji zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Każda z grup zapoznała się z pracą poszczególnych komórek banku. Spotkaliśmy się z pracownikami banku, którzy zapoznali nas krótko ze specyfiką swoich stanowisk pracy. Mieliśmy okazję zapoznać się z pracą doradców, analityków, prawników. Bardzo duże wrażenie zrobiła na nas przyjazna atmosfera panująca wśród pracowników. Bardzo spodobała się nam też przestrzeń biurowa zorganizowana na zasadzie „open space”, która poprawia komunikację między pracownikami i skraca czas wykonywania zadań. Dużym usprawnieniem dla pracowników jest centralny system gromadzenia dokumentów składanych przez klientów banków. Dotychczas, by zapewnić klientom oczekiwany czas realizacji usług bankowych, samochody kurierskie pokonywały (łącznie) tysiące kilometrów dziennie. Bank doszedł do wniosku, że obieg papieru towarzyszący tradycyjnej obsłudze klienta staje się zbyt wolny, czasochłonny i błędogenny – jednym słowem zbyt kosztowny. System IWA wykorzystuje cyfrowe wersje dokumentów, które zeskanowane przez pracowników na poszczególnych szczeblach obsługi klientów,  mogą być błyskawicznie wszędzie tam gdzie jest potrzeba dzięki infrastrukturze informatycznej.

Charakterystyczny dla grupy ING jest pomarańczowy nowoczesny kolor - wszechobecny w siedzibach banku. Taka stylistyka pozytywnie nastraja do działania i jednocześnie czyni miejsce pracy miejscem przyjaznym. Wnętrza są nowoczesne, funkcjonalne i wygodne. 

Na koniec pierwszego dnia stażu wizyty zawodoznawczej w Ing Banku Śląskim – Region Korporacyjny w Warszawie odbył się konkurs z zakresu wiedzy zawodowej w branży bankowej. Utworzono dwie grupy:

  • I grupa Imperial Fighter’s 
  • II grupa Super Bank

Zadaniem obu banków było zarabianie pieniędzy poprzez udzielanie kredytów firmom. Zadanie było utrudnione, gdyż należało uwzględnić sytuację gospodarczą oraz utrudnienia w danej branży. Okazało się jednak, że uczniowie mają wiedzę i smykałkę do interesów. Sprawnie oceniali sytuację każdej z firm i szybko podejmowali decyzje dotyczące udzielenia kredytu. Zwyciężył Imperial Fighter’s. 

W czasie wolnym udaliśmy się na Starówkę, gdzie pilot opowiedział ciekawe historie i anegdoty o Warszawie. 

W drugim dniu stażu – wizyty zawodoznawczej  dyrektor oddziału detalicznego Warszawa Południe przedstawiła prezentację dotyczącą detalicznej sfery działalności banku. Dowiedzieliśmy się od doradcy finansowego, na czym polega m.in. Private Banking lub Personal Banking. W trakcie prezentacji mieliśmy możliwość również wykazać się zdobytą wiedzą o bankowości detalicznej.

Wśród zasadniczych celów bankowości detalicznej Grupy ING jest dążenie do najwyższego poziomu usług oraz dobór najlepszych narzędzi doradzania klientowi. 

Po prezentacji udaliśmy się do oddziału detalicznego banku. Mogliśmy zobaczyć nowocześnie urządzony oddział detaliczny. Niczym nie przypomina on tradycyjnego banku, gdzie klienta witają doradcy, ukryci za przeszklonymi okienkami kasowymi. Wchodząc do „nowego” oddziału Ing Banku Śląskiego dla klienta detalicznego wita nas nowoczesna stylistyka, bezpośredni kontakt z doradcami oraz przytulne klimatyzowane pokoje spotkań, gdzie przy pysznej kawie można otworzyć rachunek bankowy lub zawrzeć umowę kredytową. Grupa ING doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że współczesny klient banku jest nowoczesny, wymagający, mniej lojalny niż kiedyś i bardzo wyedukowany, dlatego nie daje się konkurencji i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom współczesnego klienta. 

Staż - wizyta zawodoznawcza w dniach 6 - 7 czerwca 2013r. przebiegał zgodnie z przyjętym harmonogramem i w pełni zrealizowane zostały zamierzone cele.

Opiekunowie:

Dorota Lofek

Zofia Korzeniowska – Wójcik 

 

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki