70

W dniu 27 października 2017 r. odbył się Szkolny Turniej Pierwszej Pomocy pod hasłem „Na ratunek – pomoc ofiarom wypadków”. Wzięło w nim udział sześć 4-osobowych drużyn (w sumie 24 uczniów), którzy zmierzyli się z testem wiadomości z zakresu pierwszej pomocy a następnie praktycznym udzielaniem pierwszej pomocy podczas symulowanych zdarzeń;

1. Atak padaczki uczennicy w szkole oraz złamanie kości w nadgarstku
2. Wypadek samochodowy: zatrzymanie oddechu u kierowcy
3. Zadławienie niemowlęcia oraz omdlenie przerażonej mamy.

DLA UCZNIÓW
BRANŻY TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNEJ
W ROKU 2017

Rekrutacja na wyżej wymienione zajęcia potrwa od 10.11.2017r. do 16.11.2017r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 8.00 do 15.00 w pokoju nr 5.

8 listopada 2017r. w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W gronie szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne znaleźli się także uczniowie naszej szkoły.

Stypendium Prezesa Rady Ministra otrzymały uczennice:

Aleksandra Pawlik z kl. 3j - III LO

oraz

Paula Polak z kl. 3ci - T nr 2

26 października 2017 roku odbył się konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu „Dowiedz się więcej o funduszach unijnych” zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD „Wadoviana”. Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowania „małą ojczyzną” oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat działań realizowanych i finansowanych ze środków unijnych, w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W konkursie wzięli udział uczniowie z pięciu szkół w Wadowicach i Andrychowie. Naszą szkołę reprezentowały trzy osoby z klasy 3a pod opieką pani Elżbiety Paluchowskiej. Jak się okazało Magdalena Orzechowska okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła I miejsce. 13 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

W niedzielę 5.11.2017 r. nasze wolontariuszki Dominika Czechowicz i Żaneta Biłko z klasy 3j z opiekunami szkolnego wolontariatu p. Anną Kotowiecką-Wcisło, p. Elżbietą Mamcarczyk i p. Bożeną Kowalczyk uczestniczyły w II Wadowickiej Gali Wolontariatu.

Uroczystość rozpoczęła przywitaniem uczestników Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dać Szansę” – Pani Bogumiła Jończyk.

26 października 2017 roku w godz. 9.30 – 14.30 w sali nr 10 i w holu CKZiU nr 1 w Wadowicach odbyła sie rejestracja chętnych do bazy Dawców Szpiku Fundacji DKMS. 

Akcję prowadzili wolontariusze z klasy 3j, 2j, 4ds, 3ds, 2g oraz z 1L pod kierunkiem pani mgr Anny Kotowieckiej–Wcisło i pani mgr Agnieszki Rajdy. Wolontariusze przeprowadzali z potencjalnymi dawcami wstępny wywiad medyczny, pomagali wypełnić formularz oraz instruowali, jak pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka. Efekty przeszły nasze oczekiwania. Aż 40 nowych osób zostało zarejestrowanych w Banku Dawców Szpiku Fundacji DKMS!!!

W dniu 5 października odbyły się małe uroczystości w naszej szkole:

Podsumowanie obchodów 70 lecia szkoły, spotkanie nauczycieli przy kawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz spotkanie rady powiatu.

Wszystkim umilił spędzenie czasu m . in. bufet kawowy zorganizowany przez kelnerów z klas 2di, 3ds, 4ds pod opieką p.Anny Knapik, p . Agnieszki Mikołajek, p.IwonyWiercimak oraz p. Katarzyny Kozak.

Europejską Nagrodę Obywatelską przyznaje co roku Parlament Europejski wyróżniając w ten sposób:

      • działalność na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej;
      • działalność obejmująca długoterminową ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego;
      • projekty związane z tematyką danego roku europejskiego;
      • działalność w konkretny sposób odzwierciedlająca wartości zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Dnia 5 października 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszowa70-lecia naszej szkoły, a jednocześnie przeżywaliśmy piętnastą rocznicęnadania placówce imienia ks. prof. Józefa Tischnera.W tym wyjątkowym dniu miały również miejsce Powiatowe Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku przyjęliśmy nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego NR 1. Mamy nadzieję, że umożliwi nam to unowocześnienie naszej placówki i pomoże uczniom w zdobywaniu jeszcze większych osiągnięć.Wśród zaproszonych gości był  m. in.p. Kazimierz Tischner, brat zmarłego ks. prof. Józefa Tischnera. Pani dyrektor Jolanta Satława wygłosiła uroczyste przemówienie i wręczyła prezent dostojnemu gościowi.O oprawęartystycznąoraz gastronomiczną tradycyjnie zadbali nasi uczniowie. Część artystyczną rozpoczęto wierszem Leopolda Staffa „Wysokie drzewa”, a następnie wystąpili finaliści „Szkolnego konkursu jubileuszowego na polską piosenkę z siedemdziesięciu lat minionych”. Zaśpiewano m. in.: „O mnie się nie martw”, „Moja i twoja nadzieja” czy balladę „Do kołyski”. Na koniec pani Dyrektor  z panią Moniką Wanat wręczyły nagrody  finalistom „Szkolnego konkursu jubileuszowego na polską piosenkę z siedemdziesięciu lat minionych”.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki