70

W dniu 27 października 2017 r. odbył się Szkolny Turniej Pierwszej Pomocy pod hasłem „Na ratunek – pomoc ofiarom wypadków”. Wzięło w nim udział sześć 4-osobowych drużyn (w sumie 24 uczniów), którzy zmierzyli się z testem wiadomości z zakresu pierwszej pomocy a następnie praktycznym udzielaniem pierwszej pomocy podczas symulowanych zdarzeń;

1. Atak padaczki uczennicy w szkole oraz złamanie kości w nadgarstku
2. Wypadek samochodowy: zatrzymanie oddechu u kierowcy
3. Zadławienie niemowlęcia oraz omdlenie przerażonej mamy.

DLA UCZNIÓW
BRANŻY TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNEJ
W ROKU 2017

Rekrutacja na wyżej wymienione zajęcia potrwa od 10.11.2017r. do 16.11.2017r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 8.00 do 15.00 w pokoju nr 5.

8 listopada 2017r. w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W gronie szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne znaleźli się także uczniowie naszej szkoły.

Stypendium Prezesa Rady Ministra otrzymały uczennice:

Aleksandra Pawlik z kl. 3j - III LO

oraz

Paula Polak z kl. 3ci - T nr 2

26 października 2017 roku odbył się konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu „Dowiedz się więcej o funduszach unijnych” zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD „Wadoviana”. Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowania „małą ojczyzną” oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat działań realizowanych i finansowanych ze środków unijnych, w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W konkursie wzięli udział uczniowie z pięciu szkół w Wadowicach i Andrychowie. Naszą szkołę reprezentowały trzy osoby z klasy 3a pod opieką pani Elżbiety Paluchowskiej. Jak się okazało Magdalena Orzechowska okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła I miejsce. 13 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

W niedzielę 5.11.2017 r. nasze wolontariuszki Dominika Czechowicz i Żaneta Biłko z klasy 3j z opiekunami szkolnego wolontariatu p. Anną Kotowiecką-Wcisło, p. Elżbietą Mamcarczyk i p. Bożeną Kowalczyk uczestniczyły w II Wadowickiej Gali Wolontariatu.

Uroczystość rozpoczęła przywitaniem uczestników Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dać Szansę” – Pani Bogumiła Jończyk.

W dniu 10.11.2017r. (piątek) w związku z Zebraniem Rady Pedagogicznej o godz. 15.30 zajęcia zostają skrócone do 30 minut i będą się odbywać wg poniższego harmonogramu:

26 października 2017 roku w godz. 9.30 – 14.30 w sali nr 10 i w holu CKZiU nr 1 w Wadowicach odbyła sie rejestracja chętnych do bazy Dawców Szpiku Fundacji DKMS. 

Akcję prowadzili wolontariusze z klasy 3j, 2j, 4ds, 3ds, 2g oraz z 1L pod kierunkiem pani mgr Anny Kotowieckiej–Wcisło i pani mgr Agnieszki Rajdy. Wolontariusze przeprowadzali z potencjalnymi dawcami wstępny wywiad medyczny, pomagali wypełnić formularz oraz instruowali, jak pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka. Efekty przeszły nasze oczekiwania. Aż 40 nowych osób zostało zarejestrowanych w Banku Dawców Szpiku Fundacji DKMS!!!

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki